Partners

Deze pagina heeft geen winstoogmerk en is slechts gemaakt om u te informeren over de verschillen in bierculturen van een aantal landen in de wereld. Wij maken geen winst, nog halen wij andere voordelen uit deze website. Wij ontvangen slechts een kleine bijdrage van onze partners om de kosten voor het onderhouden van de website te dekken.

Wij danken de volgende partners: